der kaisertipp
Spieltage 2016/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s a i s o n a2 0 1 6 / 1 7 : aD E R aL E T Z T E aK A I S E R

s p i e l t a g a0 1
ab o r u s s i a ad o r t m u n d
2:1
v s
f s v am a i n z a0 5
 
aa n z a h l ag e m e l d e t e am i t s p i e l e r a3 2 8 . 0 8 . 2 0 1 6
aak a i s e r t i p p ab u n d e s l i g a
1 9
 
aak a i s e r t i p p ac h a m p i o n s al e a g u e
1 0
 
t a g e s s i e g e r as p i e l t a g a0 1
Tagessieger
W o l l m a n n
p u n k t e :
2 1
g e w i n n :
5 , - €
p o t t :
0 , - €
d e r al e t z t e ak a i s e r aaaan a c h as p i e l t a g a0 1
Tagessieger
W o l l m a n n
p u n k t e :
2 1
v o r s p r u ng :
1 ap u n k t
d i e al e t z t e al u s c h e aaaan a c h as p i e l t a g a0 1
Tagessieger
K n e i p p e n p f e i f f e
p u n k t e :
7
r ü c k s t a n d :
1 ap u n k t